Стрелец
23.11-21.12

20 Февруари 2019 г.

Прекаляването с алкохола, не само през празниците, ви прави инертни и непригодни за работа. Не падайте ниско в очите на любимия човек. В заниманията с търговия вложете повече такт.